Orgelkring Midden-Brabant


Actueel

Op deze pagina vindt u eerst het nieuws dat voor u persoonlijk urgent kan zijn, zoals annuleringen van concerten of andere evenementen, wijzigingen van de aanvangstijden, wegomleidingen, etc. Verder wordt op deze pagina aandacht besteed aan de eerstvolgende muzikale evenementen van de Orgelkring-MB. Tenslotte biedt deze pagina zowel u als ons de mogelijkheid om kort terug te blikken op recente ervaringen.

Actueel

Eerstvolgende concert

Recente ervaringen


Eerstvolgende concert

Zoals inmiddels traditie opent de Orgelkring-MB het concertseizoen 2024 met een concert in de serie Verrassende Orgelklanken in het Cenakel. Noteer alvast de datum: zondag 17 maart 16.00 uur. Nadere informatie volgt begin volgend jaar.


Recente ervaringen

Afsluiting concertseizoen 2023


FOTO: MARTIN VAN DEURSEN

Raaf Hekkema

Canto Ostinato - saxofoon & orgel

Aart Bergwerff

Het afsluitende concert op 22 oktober jl. was opgedragen aan Bart Kerkhofs, een eind 2022 overleden orgelvriend die de Orgelkring-MB een substantieel geldbedrag heeft nagelaten. Voorafgaande aan het concert schetste de voorzitter van de Orgelkring, Hans Schaaf, in het kort een beeld van deze goede gever.

Vervolgens gaf Aart Bergwerff een korte toelichting op het Canto Ostinato van de Nederlandse componist Simeon ten Holt (1923-2012). De hierop volgende uitvoering door Raaf Hekkema (saxofoon) en Aard Bergwerff (orgel) werd door niet minder dan 90 toehoorders ademloos beluisterd en met een luid applaus gewaardeerd. Tijdens de zeer goed bezochte nazit bleek vrijwel iedereen onder de indruk van de voor velen tot dan toe minder bekende muziek.


Nationale Orgeldag

Anders dan in voorgaande jaren viel de belangstelling voor de Nationale Orgeldag dit jaar wat tegen. Dat lag zeker niet aan de bijdragen van de regionale organisten Sjak Smulders en Jac Peeters tijdens de vrije inloop in de Heikese kerk en evenmin aan de gastorganist Everhard Zwart die een gevarieerd slotconcert ten gehore bracht. Aannemelijk is wel dat het extreem warme weer op 9 september jl. de animo voor dit evenement niet heeft bevorderd.


Dat het ook anders kan, bleek enkele dagen later toen de Stadsorganist van Tilburg, Rob Nederlof, in het kader van de Stadsorgelconcerten Haarlem in de St.-Bavokerk concerteerde en niet minder dan 150-200 toehoorders een daverend applaus ontlokte.