Orgelkring Midden-Brabant

 

Welkom

Wij heten u van harte welkom op onze  website. Op deze pagina schetsen wij u kort waar de orgelkringen in ons land voor staan en welke accenten de Orgelkring Midden-Brabant daarbij kiest.

Orgelcultuur

Nederland is een land met een rijke orgelcultuur. De ontwikkeling van deze cultuur is eeuwenlang nauw verweven geweest met het kerkelijk leven. Kerken, kerkgang, kerkbanken, kerkorgels en kerkmuziek zijn in het beleven van velen onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag is of dit de waardering voor het orgel en de orgelmuziek altijd gunstig heeft beïnvloed. Feit is wel dat de verbinding van kerk en orgel van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de ambachtelijke orgelbouw en de orgelmuziek. Reeds in 1777 omschreef de toen 21-jarige Mozart het orgel in een brief aan zijn vader als de Koning der Instrumenten. Een omschrijving die veel orgelliefhebbers nog steeds als muziek in de oren klinkt.

Orgelkring

De Orgelkring Midden-Brabant is slechts een van de vele orgelkringen die ons land telt. Belangrijkste doel van deze orgelkringen is het levendig houden van de orgelcultuur in ons land. Alle activiteiten van de Orgelkring-MB hierop gericht. Dankzij de samenwerking met Het Cenakel Tilburg is de concertagenda sinds 2017 verrijkt met het tweeluik Verrassende Orgelklanken. Opzet hiervan is om het publiek te laten delen in zowel de veelzijdigheid van het orgel als muziekinstrument als het gevarieerde muziekrepertoire dat zich met een orgel laat vertolken.

Vrienden en Volgers

Het levendig houden van de orgelcultuur in ons land gaat allang niet meer vanzelf. De Orgelkring Midden-Brabant investeert daarom zeer bewust in het leggen en onderhouden van contacten met de liefhebbers van het orgel en de orgelmuziek. Vrienden en Volgers zijn bepalend voor het draagvlak en de continuïteit van de Orgelkring Midden-Brabant en daarmee van groot belang voor het behoud van de orgelcultuur in onze regio.

Het Cenakel Tilburg