Orgelkring Midden-Brabant


Welkom

Van harte welkom op onze website. Op deze pagina schetsen wij in het kort waar de stichting Orgelkring Midden-Brabant van oudsher voor staat en welke invulling hieraan momenteel wordt gegeven. Actueel nieuws over het eerstvolgende concert, annuleringen, gewijzigde aanvangstijden etc. vindt u op de pagina Actueel.

Orgelcultuur

Nederland is een land met een rijke orgelcultuur. Deze cultuur is eeuwenlang nauw verweven geweest met het kerkelijk leven. Met het teruglopen van het kerkbezoek zijn de bekendheid met het orgel en de orgelmuziek echter geleidelijk afgenomen. Onbekend maakt onbemind. Velen zijn niet of nauwelijks bekend met de veelkleurige en welluidende orgelklanken. Basisvoorwaarde voor het behoud van de orgelcultuur is een brede publieke belangstelling. Daarvoor is het allereerst nodig om voldoende muzikaal talent te inspireren zich te bekwamen in het orgelspel. Essentieel is ook dat het veelzijdige ambacht van orgelmaker overeind blijft om ons rijke (historische) orgelbezit in goede staat te houden.


Voor de vele orgelkringen die ons land telt, is het bevorderen van de belangstelling voor het orgel een voortdurende uitdaging. In onze provincie vervult de Brabantse Orgelfederatie hierbij een belangrijke verbindende en stimulerende rol.


Orgelkring

Het levendig houden van de orgelcultuur gaat al lang niet meer vanzelf. Alle reden voor de Orgelkring Midden-Brabant om flink te investeren in het leggen en onderhouden van contacten met de (potentiële) liefhebbers van het orgel en de orgelmuziek. Niet alleen via deze website, maar ook door het verspreiden van een digitale Nieuwsbrief onder de Vrienden, Volgers, Begunstigers en andere relaties van de Orgelkring.


Verder wordt er voortvarend gewerkt aan een grotere variatie in het concertaanbod. Zo is de concertagenda dankzij de samenwerking met de stichting Het Cenakel sinds 2017 verrijkt met de serie Verrassende Orgelklanken. Opzet hiervan is om het orgel niet alleen als solo-instrument, maar ook samen met andere muziekinstrumenten en/of vocalisten te laten klinken.


Stadsorganist

Begin 2021 heeft het bestuur van de Orgelkring Midden-Brabant het initiatief genomen om te komen tot de benoeming van een Stadsorganist in Tilburg. Niet alleen omdat vele steden Tilburg hierin al zijn voorgegaan, maar vooral omdat zo’n vernieuwende impuls een belangrijke bijdrage kan leveren aan het levendig houden van de orgelcultuur in onze regio. Mede dankzij de steun die dit initiatief van vele kanten heeft gekregen, heeft het College van B&W eind augustus besloten om Rob Nederlof (1959) per 1 september 2021 aan de stellen als Stadsorganist.

Inmiddels is de buitengewoon gevarieerde serie Zomerse Zaterdagmiddag Muziek die in de maand juni door de stadsorganist in de Heuvelse kerk wordt georganiseerd, al nauw nauwelijks meer weg te denken. Ook is het mede aan de stadsorganist te danken dat het imposante Johann Bätz-orgel (1765) in de Pauluskerk weer regelmatig publiekelijk te beluisteren is.


Zie voor meer informatie de pagina Stadsorganist.


Welkom

Orgelcultuur

Orgelkring

Stadsorganist

Andere websites