Orgelkring Midden-Brabant

Sympathisanten

Om sympathie te hebben voor een organisatie als de Orgelkring Midden-Brabant is minimaal nodig dat iemand een beetje bekend is met het orgel en de orgelmuziek. In toenemende mate is dat echter niet het geval. De grootste uitdaging voor de Orgelkring is dan ook om deze trend in Tilburg en omgeving om te buigen. Onbekend maakt immers onbemind.


Volgers

Begin 2019 is begonnen met het werven van geïnteresseerden in de periodieke gratis Nieuwsbrief en de daarin aangekondigde concerten van de Orgelkring. Met de geleidelijke toename van het aantal Volgers is het aantal concertbezoeken eveneens gestaag toegenomen. Daarnaast heeft zeker ook de benoeming van de Stadsorganist in 2021 deze toename positief beïnvloed.

Sympathisanten

Volgers

Vrienden

Vrienden-begunstiger

Periodieke gift

Aanmeldformulier


Vrienden

De Vrienden van de Orgelkring-MB zijn in de statuten omschreven als: natuurlijke personen die sympathiseren met de doelstelling en de activiteiten van de stichting en deze jaarlijks met een donatie ondersteunen. Het begrip Vriend is daarmee ruimer omschreven dan de oorspronkelijke benaming donateur. De Vrienden van de Orgelkring bepalen zelf de hoogte van hun bijdrage (donatie), dit met een minimum van € 25,- per jaar. In samenhang met het  toenemende aantal concerten dat de laatste jaren gratis is aangeboden, wordt de kortingsregeling voor de Vrienden beëindigd. Het neveneffect hiervan is dat de Vriendenbijdrage (donatie) ook in fiscale zin volledig als gift kan worden beschouwd.


Vrienden-begunstiger

Eind 2019 is de Orgelkring-MB door de Belastingdienst aangemerkt als culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Dit biedt Vrienden-begunstiger de mogelijkheid om de jaarlijkse Vriendenbijdrage in een fiscaal aantrekkelijke vorm te gieten. Voorwaarde is dat de Vriend-begunstiger met de Orgelkring overeenkomt tenminste vijf opeenvolgende jaren eenzelfde bedrag te zullen schenken.  Als ondergrens voor een dergelijke periodieke gift wordt een bedrag van € 60 per jaar aangehouden. Voor een culturele ANBI (zoals de Orgelkring-MB) geldt zelfs een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte voor de inkomstenbelasting 1,25 x het bedrag van de gift als aftrekpost opvoeren. Voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, is deze factor 1,5 x.

Zowel hieronder als op de website van de Belastingdienst kan een modelovereenkomst worden gedownload:

Rekenvoorbeeld

Als een periodieke gift van € 60 als voorbeeld wordt genomen, laat het belastingvoordeel zich als volgt berekenen. Vanaf 2023 geldt voor iedere particuliere belastingbetaler een aftrekpercentage van afgerond 37%. Bij een jaarlijkse gift van € 60 is het belastingvoordeel dan 0,37 x 1,25 x € 60 = € 27,75. Dit voordeel herhaalt zich jaarlijks gedurende de looptijd van de overeenkomst.


Volger, Vriend of Vriend-begunstiger worden?

Iedereen die Volger, Vriend of Vriend-begunstiger wil worden van de Orgelkring-MB, wordt verzocht onderstaand formulier in te vullen en aan ons toe te zenden. Het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is vastgelegd in de Privacyverklaring van de Orgelkring-MB.

Aanmeldformulier

 
 
 
 
 
 
volger worden
vriend worden
vriend-begunstiger worden