Orgelkring Midden-Brabant


Sympathisanten

(deze pagina is in bewerking)


Begunstigers

Vrienden

Trouwe concertbezoekers

Volgers

Aanmeldformulier

Vrienden van de orgelkring

Vrienden van de Orgelkring-MB zijn volgens de vigerende statuten: natuurlijke personen die sympathiseren met de doelstelling en de activiteiten van de stichting en deze jaarlijks met een donatie ondersteunen. Daarbij is het begrip vriend bewust ruimer omschreven dan het beeld dat de oorspronkelijke benaming donateur oproept. Uitgangspunt is dat de Vrienden van de Orgelkring zelf de hoogte en de vorm van hundonatie kunnen bepalen. De informatie op deze pagina kan daarbij behulpzaam zijn.

Bijdrage

Uitgangspunt voor de Belastingdienst is dat er geen sprake is van een gift als hier een prestatie van de ontvangende partij tegenover staat. Financiële bijdragen in ruil waarvoor iets wordt teruggeleverd, kunnen daarom niet als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd. In de visie van de fiscus is de Vriendenbijdrage zoals de Orgelkring-MB die kent, geen gift en dus niet aftrekbaar. Tegenovereen bijdrage van € 25 (of meer) staat immers dat men bij concerten van de Orgelkring-MBvoor twee personen recht heeft op een korting van 50% op de toegangsprijs. Niet ontkend kan worden dat deze korting voor trouwe concertbezoekers zodanig substantieel kan zijn, dat er van vrijgevigheid nauwelijks nog sprake is.

Culturele ANBI en begunstigers

Eind 2019 is de Orgelkring-MB door de Belastingdienst aangemerkt als culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Daarmee is het voor sympathisanten mogelijk gemaakt op fiscaal aantrekkelijke wijze het werk van de Orgelkring als begunstiger te steunen. Voorwaarde is dat begunstiger en ANBI overeenkomen dat tenminste vijf opeenvolgende jaren eenzelfde bedrag wordt geschonken. Voor het aangaan van een dergelijke overeenkomst wordt als ondergrens voor de periodieke gift een bedrag van € 60 per jaar aangehouden. Voor begunstigers van een culturele ANBI (zoals de Orgelkring-MB) geldt zelfs een extra giftenaftrek.Particulieren mogen in de aangifte voor de inkomstenbelasting 1,25 x het bedrag van de gift als aftrekpost opvoeren. Voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, is deze factor 1,5 x.

Periodieke giften in geld

Zowel hieronder als op de website van de Belastingdienst kan een modelformulier worden gedownload:


Overeenkomst Periodieke gift in geld (belastingdienst.nl)


Het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting voorziet in een apart hoofdstuk voor het aangeven van periodieke giften aan (culturele) ANBI's. Bij het invullen van uw digitale belastingaangifte wordt automatisch berekend wat uw aftrekpost is.

Als een periodieke gift van €60 als voorbeeld wordt genomen, laat het belastingvoordeel zich eenvoudig berekenen. Met ingang van 2023 geldt voor iedere particulierebelastingbetalereen aftrekpercentage van afgerond 37%. Bij een jaarlijkse gift van €60 is het belastingvoordeel dan 0,37 x 1,25 x €60 = €27,75. Dit voordeel herhaalt zich jaarlijks gedurende de looptijd van de overeenkomst.


Degenen die overwegen om de Orgelkring-MB te begunstigen met een fiscaal gefaciliteerde periodieke gift in geld, worden van harte uitgenodigd contact op te nemen.

Vrienden

Vrienden dragen het werk van de Orgelkring Midden-Brabant niet alleen een warm hart toe, maar onderstrepen dit jaarlijks met een donatie van 25 euro of meer. Het draagvlak en de continuïteit van de Orgelkring zijn daarmee uiteraard zeer gediend. Hier staat tegenover dat de Vrienden bij alle concerten van de Orgelkring voor maximaal twee personen recht hebben op een korting van 50% op de normale toegangsprijs. Jongeren tot 30 jaar hebben gratis toegang. Vrienden ontvangen tevens de digitale Nieuwsbrief.


Vriend worden?

Iedereen die Vriend wil worden van de Orgelkring, wordt verzocht onderstaand formulier in te vullen en ons toe te zenden. Het beleid van de Orgelkring Midden-Brabant inzake de bescherming van persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacyverklaring (zie beleidsdocumenten)


Trouwe bezoekers

Volgers

Volgers worden per digitale Nieuwsbrief gratis geïnformeerd over de Jaaragenda van de Orgelkring en bij elk naderend concert over de uitvoerenden en de inhoud van het programma.


Volger worden?

Iedereen die de Nieuwsbrief van de Orgelkring Midden-Brabant wenst te ontvangen, wordt verzocht onderstaand formulier in te vullen en ons toe te zenden. Het beleid van de Orgelkring Midden-Brabant inzake de bescherming van persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacyverklaring (zie Archief)

Aanmeldformulier

 
 
 
 
 
 
vriend worden
volger worden
begunstiger worden