Heeft u vragen of opmerkingen?

Of overweegt u om periodiek begunstiger te worden van de Orgelkring Midden-Brabant en wilt u hierover graag in gesprek met ons komen?

Neemt u gerust contact op!

Secretariaat:

Jac. Peeters06-28265202

IBAN: NL 13 RABO 0122 3306 92