Orgelkring Midden-Brabant

 

Organisatie van de Orgelkring Midden-Brabant

De Stichting Midden-Brabantse Orgelkring is op 7 december 1976 opgericht met het doel de belangstelling voor het orgel in de breedste zin van het woord te bevorderen. In februari 2019 zijn de statuten vernieuwd en is de naam gewijzigd in Orgelkring Midden-Brabant. De stichting heeft een bestuur dat statutair bestaat uit tenminste drie en ten hoogte zeven leden. De bestuursleden vervullen naast hun bestuurlijke taken tevens uitvoerende taken voor de orgelkring. Voor deze werkzaamheden ontvangen de bestuursleden geen beloning. Sinds medio 2018 is het bestuur van de Orgelkring als volgt samengesteld: Hans Schaaf (voorzitter), Ad van Sleuwen (vice-voorzitter), Leo de Laat (secretaris-penningmeester), Rob Nederlof, Gerrit Janssen en Lia Timmermans.

In lijn met de nieuwe statuten tracht het bestuur het doel van de stichting te bereiken door:

  • het tot stand brengen en onderhouden van contacten met degenen die affiniteit hebben met de doelstelling van de stichting;
  • het organiseren van orgelconcerten waarin het orgel een belangrijke rol speelt;
  • het geven van aandacht aan de plaats die het (historische) orgel inneemt in de lokale en regionale cultuur;
  • het ontplooien van activiteiten en het aangaan van samenwerkingsrelaties die bijdragen aan de bevordering van de orgelcultuur in Midden-Brabant.

Nieuwsbrief en website

Het bestuur heeft ervoor gekozen om primair te investeren in de communicatie met degenen die geïnteresseerd zijn in het orgel en de orgelmuziek. Zowel deze website als de digitale Nieuwsbrief zijn bedoeld om hieraan bij te dragen, dit als aanvulling op de persoonlijke ontmoetingen bij de concerten van Orgelkring Midden-Brabant.  

Vrienden, Sponsoren en Volgers

De Orgelkring Midden-Brabant is in financieel opzicht goeddeels afhankelijk van de bijdragen van de Vrienden en Sponsoren en de opbrengsten van de kaartverkoop bij concerten en andere evenementen. Iedereen die het orgel en de orgelmuziek een warm hart toedraagt, roepen wij daarom op om zich als Vriend, Sponsor of Volger aan te melden. Het beleid van de Orgelkring Midden-Brabant inzake de bescherming van persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacyverklaring (zie Documenten)


Het Van Vulpen-orgel in Het Cenakel Tilburg